درباره پردیس بشاگرد

تاریخ تاسیس: ۱۳۹۰/۱۱/۱۹
تعداد استاد: ۲۸ نفر
تعداد دانشجو: حدود ۹۰۰ نفر
تعداد رشته فعال: ۱۱ رشته در مقاطع کاردانی و کارشناسی
مساحت فضاهای اداری،آموزشی، آزمایشگاهی، کارگاهی، رفاهی و ورزشی مورد استفاده( به صورت اجاره): حدود ۱۸۰۰ متر مربع
تعداد کارکنان: ۳ نفر
تعداد کارگاه ها: ۴ کارگاه
تشکل های دانشجویی فعال: بسیج دانشجویی