- دوشنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۸

سرپرست پردیس دانشگاه

نام و نام خانوادگی: غلامرضا کریمی

تحصیلات: کارشناسی ارشد رشته علوم اجتماعی- گرایش برنامه ریزی

توسعه منطقه ای از دانشگاه علامه طباطبایی تهران